Liên hệ

Công ty TNHH xe nâng TEU, An Huy (Anhui TEU Forklift Truck Co., Ltd)
Địa chỉ: Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc (Hefei, Anhui Province, China)
Post Code: 230601
Tel: +86-551-65717981
Fax: +86-551-65711998
Email: admin@teuforklift.com

Inquire Form