Liên hệ

Công ty TNHH xe nâng TEU, An Huy (Anhui TEU Forklift Truck Co., Ltd)
Địa chỉ: Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc (Hefei, Anhui Province, China)
Post Code: 230601
Tel: +86-551-6577981
Fax: +86-551-6571998
Email: teuforklift8@gmail.com

Inquire Form