Xe nâng điện

  • Xe nâng điện loại 1.5-2.5t là thiết bị thiết yếu trong hệ thống logistics hiện đại. Loại xe này chủ yếu bao gồm hệ thống động cơ và hệ thống điều khiển điện. Ngoài ra, xe nâng điện được sử dụng rộng rãi trong nhiều nhà kho, xưởng, cửa hàng lớn và siêu thị....

    Seri FRB (1.5-2.5T)
  • Xe nâng điện loại 1.5-2.5t là thiết bị thiết yếu trong hệ thống logistics hiện đại. Loại xe này chủ yếu bao gồm hệ thống động cơ và hệ thống điều khiển điện. Ngoài ra, xe nâng điện được sử dụng rộng rãi trong nhiều nhà kho, xưởng, cửa hàng lớn và siêu thị....

    Seri M (1.5-2.0t)