Xe Pallet điện

  • Xe Pallet điện TB15 thường được sử dụng ngoài trời với sự ổn định và thời gian sử dụng lâu dài. So với động cơ xăng, động cơ diesel có hiệu suất năng lượng tốt hơn, ví dụ như không dễ cháy ở tốc độ thấp, khả năng hoạt động quá tải tốt và có khả năng làm việc lâu dài....

    Xe Pallet điện TB15
  • Xe Pallet điện TB15 thường được sử dụng ngoài trời với sự ổn định và thời gian sử dụng lâu dài. So với động cơ xăng, động cơ diesel có hiệu suất năng lượng tốt hơn, ví dụ như không dễ cháy ở tốc độ thấp, khả năng hoạt động quá tải tốt và có khả năng làm việc lâu dài....

    Xe Pallet điện TB20-30
  • Xe Pallet điện TB15 thường được sử dụng ngoài trời với sự ổn định và thời gian sử dụng lâu dài. So với động cơ xăng, động cơ diesel có hiệu suất năng lượng tốt hơn, ví dụ như không dễ cháy ở tốc độ thấp, khả năng hoạt động quá tải tốt và có khả năng làm việc lâu dài....

    Xe Pallet điện TB20