Xe nâng động cơ điện

  • TEU có thể sản xuất xe nâng điện ba bánh chạy điện loại 1.5-2.0T cho khách hàng. Ngoài việc sử dụng pin dự phòng, xe nâng điện còn thích hợp cho những khu vực yêu cầu cao về vấn đề bảo vệ môi trường, chẳng hạn như khu vực trong nhà và nhà kho....

    Xe nâng điện 3 bánh (1.5-2.0t)
  • TEU có thể sản xuất xe nâng điện ba bánh chạy điện loại 1.5-2.0T cho khách hàng. Ngoài việc sử dụng pin dự phòng, xe nâng điện còn thích hợp cho những khu vực yêu cầu cao về vấn đề bảo vệ môi trường, chẳng hạn như khu vực trong nhà và nhà kho....

    Xe nâng điện 4 bánh (1.5-4.0T)