Liên hệ

Công ty TNHH xe nâng TEU, An Huy (Anhui TEU Forklift Truck Co., Ltd)
Địa chỉ: Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc (Hefei, Anhui Province, China)
Post Code: 230601
Tel: +86-551-65717981
Fax: +86-551-65711998
Email: admin@teuforklift.com

Egypt:

TOP DISC CO.
Địa chỉ: 79 (1 - A) xây dựng El Farakoia
               Gesser el Thụy Sĩ Đường
               Cairo, Ai Cập
Tel & Fax: 202-6206102

Thailand:

SUPASARN ENGINEERING CO., LTD.
Trụ sở chính: 111 Rajyindee.Rd A.Hatyai, Songkhla
Post Code: 90.110
Tel: +66 7422 0244
Suratthani: 88 M.4 T.watprado A.MuangSuratthani, Suratthani
Post Code: 8400
Tel: +66 7795 3134
Trang: 13/1 M.2 T.Nataluang A.Muangtrang, Trang
Post Code: 92000
Tel: +66 7529 8105
Inquire Form