Thông tin công ty

Tên công ty: Anhui TEU Forklift Truck Co., Ltd.

Điện thoại: +86-551-65717981

Fax: +86-551-65711998

E-Mail: admin@teuforklift.com

Mã số: 230601

Địa chỉ: Hefei, Anhui Province, China

Yêu cầu của bạn

Công ty thiết lập hơn 30 đại lý bán hàng ở trong nước và nhiều đại lý ở nước ngoài nhằm đảm bảo hiệu quả và đúng thời gian của dịch vụ sau bán hàn, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng khi cần. Cung ty cung cấp 2000 giờ 1 năm dành cho bảo trì các sản phẩm chính (thông tin chi tiết xem bảo hiểm trách nhiệm của TEU)