Chứng nhận

Các sản phẩm của TEU đã được chứng nhận hệ thống chất lượng ISO90001, giấy phép sản xuất thiết bị đặc biệt, chứng chỉ CE và giấy chứng nhận SGS. Nhiều xe nâng TEU được biết đến như những sản phẩm công nghệ cao, bên cạnh đó, cả về chất lượng và trình độ công nghệ của các sản phẩm TEU đều ở vị trí dẫn đầu tại Trung Quốc.